Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 8:00, w Kościele Parafialnym w Łużnej w dniu 3 września 2018 r. celebrowaną przez ks. dra Stanisława Kubonia proboszcza łużniańskiej parafii.
We Mszy św. uczestniczyli uczniowie naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od przedszkola, przez klasy od 1 do 8 i klasy trzecie, gimnazjalne.
Po Mszy Św. uczniowie wraz z wychowawcami przeszli pod obelisk poświęcony pamięci ofiar II Wojny Światowej z terenu Gminy Łużna gdzie delegacja uczniów złożyła wiązanki kwiatów. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły p.Monika Skrobot. Również delegacja pracowników Urzędu Gminy na czele z wójtem, p.Kazimierzem Krokiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze.
      Po ceremonii złożenia kwiatów wszyscy udali się do szkoły na wspólne spotkanie nauczycieli, uczniów, rodziców z dyrektorem szkoły. Przy wprowadzonym sztandarze szkoły odśpiewano hymnu szkoły, p. dyrektor serdecznie powitała wszystkich uczniów, a szczególnie kierując ciepłe słowa do pierwszoklasistów. Przemówienie wygłosił również wójt Gminy Łużna Kazimierz Krok życząc wszystkim uczniom bdb ocen w szkole, złożył również serdeczne podziękowanie wraz z kwiatami i nagrodą Wójta, odchodzącej na emeryturę p. dyr. Samorządowego Przedszkola w Łużnej Annie Ćwiklik za wieloletnią pracę i wychowanie kilku pokoleń młodych ludzi. Następnie wręczył nagrody młodym piłkarzom, uczniom naszej szkoły, którzy zajęli 5 miejsce w Małopolskim Mundialu piłki nożnej, na stadionie Wisły w Krakowie. Przemówienie wraz z życzeniami dla uczniów wygłosił również przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Kotowicz.  Po zakończeniu spotkania, uczniowie udali się na spotkanie w klasach ze swoimi wychowawcami.