Galeria prac plastycznych

wykonanych podczas realizacji projektu plastycznego
 
„Tradycje i obrzędy Świąt Wielkanocnych”, realizowanego w czasie kształcenia na odległość.
 
Projekt składał się z kilu zadań do wykonania, które zaproponowałam uczniom klas IV-VII w ramach
lekcji plastyki.
Zadanie pierwsze polegało na wykonaniu tradycyjnej rodzinnej palmy wielkanocnej.
 
Celem było przede wszystkim zintegrowanie rodziny i zaangażowanie jej członków w twórcze spędzanie
wolnego czasu, w oderwaniu od trudnej rzeczywistości oraz podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji świątecznych.
 
Galeria zdjęć obejmuje tylko niektóre największe i najpiękniejsze palmy naszych Rodzin: