Nasze tradycje Wielkanocne

uczniowie klasy ósmej w ramach zajęć z Informatyki wykonali prezentację multimedialną o tematyce:

Nasze tradycje Wielkanocne
Dla strony internetowej prezentacje zostały przetransponowane do formatu pdf