Koniec nauki – wakacje!

  W dzień poprzedzający koniec zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018  w GOK-u w Łużnej odbyła się uroczysta akademia zakończenia nauki  dla klas gimnazjalnych. W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice uczniów wyróżnionych za wybitne osiągnięcia edukacyjne i wzorowe sprawowanie oraz goście. Klasy trzecie przygotowały część artystyczną z poezją, piosenkami, okraszoną humorystycznymi scenkami z zajęć lekcyjnych.    Następnie zaproszonym rodzicom zostały wręczone przez p. dyrektor Monikę Skrobot listy gratulacyjne a uczniom nagrody książkowe i  dyplomy za różne osiągnięcia. Następnie głos zabrała  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej p.Monika Skrobot dziękując rodzicom oraz życząc uczniom wielu osiągnięć w następnym etapie edukacji, w szkołach ponadgimnazjalnych. Głos zabrali również Wójt Gminy Łużna – p.Kazimierz Krok oraz Przewodniczący Rady Gminy Łużna – p. Krzysztof Kotowicz.
22 czerwca, w piątek uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęli od udziału we Mszy św., następnie przeszli do szkoły gdzie uczniowie klas gimnazjalnych udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami, gdzie zostały im wręczone im świadectwa a uczniowie klas szkoły podstawowej na uroczystą akademię końcowo roczną, po zakończeniu której przeszli do klas  gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.