Ptasie gniazda

Uczniowie klasy  2A wykonywali na zajęciach zdalnego nauczania przenosili  wyobrażenie ptasiego gniazda na postać graficzną, na papier co udokumentowali fotografiami.        

J. Szymczyk