Koniec nauki – wakacje!

    W dniu poprzedzającym koniec zajęć edukacyjnych (18 czerwca, we wtorek) w roku szkolnym 2018/2019  w GOK-u w Łużnej odbyła się uroczysta akademia zakończenia nauki i pożegnania po raz ostatni  III klas gimnazjalnych i po raz pierwszy od 20 lat  klas VIII.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice uczniów wyróżnionych za wybitne osiągnięcia edukacyjne i wzorowe sprawowanie oraz goście. Klasy trzecie przygotowały część artystyczną z poezją, piosenkami, okraszoną filmem z humorystycznymi scenkami z zajęć lekcyjnych.
    Absolwenci klas VIII  wręczyli na ręce p. dyrektor na pamiątkę dwa  tabla ze swoimi fotografiami. Następnie zaproszonym rodzicom zostały wręczone przez p. dyrektor Monikę Skrobot listy gratulacyjne, a uczniom nagrody książkowe i  dyplomy za wszelakie osiągnięcia. Następnie głos zabrała  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej p.Monika Skrobot dziękując rodzicom oraz życząc uczniom wielu osiągnięć w następnym etapie edukacji, w szkołach ponadgimnazjalnych.   19 czerwca, w środę uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęli od udziału we Mszy św., następnie przeszli do szkoły gdzie uczniowie klas gimnazjalnych udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami, gdzie zostały im wręczone im świadectwa a uczniowie klas szkoły podstawowej na uroczystą akademię końcowo roczną, połączoną z wręczaniem nagród, dyplomów. Były wystąpienia przedstawicieli rodziców. Na zakończenie pani dyrektor składając dziękując rodzicom, złożyła gratulacje uczniom za bdb wyniki w nauce, zaapelowała też o bezpieczne zachowanie  szczególnie w okresie wakacji. Po zakończeniu tej pięknej uroczystości uczniowie przeszli do klas  gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa. 
 
Wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom życzymy miłego, bezpiecznego i spokojnego odpoczynku wakacyjnego.