Pasowanie na ucznia

         Dnia 24. 10. 2019 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły  odbyło się  Pasowanie Pierwszoklasistów. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i powitaniu licznych gości, rodziców pierwszoklasistów, nauczycieli oraz uczniów klas I-III, pani Dyrektor skierowała kilka ważnych zdań do 46 dzieci z klas pierwszych. Następnie pierwszoklasiści i 6 uczniów klasy IIIa zaprezentowali program artystyczny, który ujawnił ich umiejętności recytatorskie, wokalne i teatralne. Potem nastąpiło uroczyste Ślubowanie i Pasowanie Pierwszoklasistów. Pani Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia naszej szkoły.
 
       Na koniec dzieci otrzymały: książeczki SKO, legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i upominki od rodziców. Po wspólnym zdjęciu uczniowie klas pierwszych i zaproszeni goście udali się do sal lekcyjnych na skromny poczęstunek, przygotowany przez rodziców.