Dzień matematyki

  19 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wyjechali do SP w Szalowej, aby tam uczestniczyć w gminnym święcie matematyki. Po powitaniu przez Dyrektora Szkoły Pana Ryszarda Skórskiego wzięli udział w warsztatach, w czasie których z małych płaskich trójkątów tworzyli przestrzenne figury. Po godzinnych zajęciach w sali gimnastycznej wysłuchali przekazywanych z pasją informacji na temat fraktali matematycznych.Prowadzący wykład, aby uatrakcyjnić swój przekaz, dzięki współczesnej technice ukazywali owe fraktale w otaczającym nas świecie.
Ostatnią część spotkania stanowiły przygotowane i prezentowane z niezwykłym zaangażowaniem przez uczniów ciekawostki matematyczne, które na pewno pozostaną na długo w pamięci nie tylko uczniów, ale wszystkich obecnych na dniu matematyki w SP w Szalowej.
(EC)