Bez kategorii

ŻŁOBEK

     Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 11 osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 i chcą powrócić lub wejść na rynek pracy oraz utrzymać zatrudnienie w wyniku utworzenia i bieżącego funkcjonowanie 11 miejsc w Żłobku w Gminie Łużna (woj. małopolskie) w okresie 01.11.2019 do 31.10.2020. Poprzez działalność Żłobka dąży się do zaktywizowania zawodowego opiekunów dzieci do lat 3, a tym samym w dłuższej perspektywie do zmniejszenie skali bezrobocia na lokalnym rynku pracy. W ramach Projektu planowane jest utworzenie łącznie 11 miejsc opieki. Oferta Żłobka będzie dotyczyła sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, a także prowadzenia zajęć z mających stymulować prawidłowy rozwój dzieci. Działania realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – 2 osoby na 2 etatach – opiekunek dziecięcych.
Dofinansowanie projektu z UE: 175 880,00 zł
 
Całkowita wartość projektu: 208 500,00 zł
Informujemy, że Żłobek „Zakątek Malucha” w Łużnej jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt, od tylnej strony budynku posiada wjazd dla wózków inwalidzkich z poziomu gruntu, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych  większą lub kontrastową czcionką.W przypadku osób z dysfunkcją słuchu, żłobek umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego,
w tym on–line.
 
  • Zajęcia      opiekuńczo – wychowawcze i rozwijające
  • Wyżywienie      (3 posiłki dziennie)
  • Dostęp      do placu zabaw
  • Dogodne      godziny otwarcia: 6:30 – 17:00