Prace plastyczne uczniów klasy II b pod tytułem “Ptasie gniazdo”.

M. Szewczyk