ZIEMIA NASZA

Ziemio nasza ojczysta,
Tyś jest piękna i srebrzysta.
Rankiem trawa świeci rosą,
A po niej dzieci biegają boso.
Sadzą piękne kwiaty
I tworzą kolorowe rabaty.
Rolnik w trudzie uprawia ziemię,
By wydobyć z niej pożywienie.
Ziemia to majątek narodowy
I każdy ją broni, to obowiązek honorowy.
Z niej wydobywa się minerały
I stanowi ona majątek trwały.