#GaszynChallenge

Nauczyciele  i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 w Łużnej (Gmina Łużna,  powiat gorlicki, województwo małopolskie) podejmując wyzwanie rzucone   przez Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej  Pana Przemysława Wszołka w dniu 10 czerwca 2020 r. wykonali  natychmiastowo w tym samym dniu wyznaczone zadanie (10 pompek i 10  przysiadów) w ramach akcji #GaszynChallenge, na rzecz leczenia małego  Wojtusia.
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej nominował do zadania kolejne szkoły z terenu Gminy Łużna:
 
Szkołę Podstawową w Woli Łużańskiej na czele z Panią Dyrektor Krystyną Kaletą
 
Szkołę Podstawową w Szalowej na czele z Panem Dyrektorem Ryszardem Skórskim,
 
Szkołę Podstawową nr 2 w Łużnej na czele z Panią Dyrektor Izabelą Szuwalską.