Bez kategorii

KÓŁKO PROGRAMISTY

GRY

 Spróbujmy w ramach nauki programowania  dla uczniów klas 6 wykonać w programie     
 Scratch prosty sumatorek, który będzie dodawał dwie dowolnie wpisane liczby.  SUMATOR

 Spróbuj wykonać prostą grę w Scratchu Odbijanie piłeczki