Wiosenne prace plastyczne uczniów klasy 3B

 wych.Magdalena Pyrek