PROJEKT “ZDALNA SZKOŁA + W GMINIE ŁUŻNA”

Zasady użyczenia sprzetu w ramach projektu.