Szanowni Rodzice,

  Od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. zmienia się organizacja pracy naszej szkoły.
Na okres dwóch tygodni, tj. od 26 października do 8 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne we wszystkich klasach 4 – 8 szkół podstawowych.
W klasach 1-3 zajęcia odbywają się bez zmian – stacjonarnie w szkole, zgodnie
z dotychczasowym planem lekcji oraz przy zachowaniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zajęcia świetlicowe pozostają bez zmian.
Od poniedziałku uczniowie klas 4 – 8 pozostają w domu, a nauczanie odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. W przypadku naszej szkoły wykorzystamy do tego dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną Microsoft Teams. Czas zajęć online
nie będzie dłuższy niż 30 min. Ze względu na zachowanie higieny pracy umysłowej i nie obciążenie zbytnio uczniów siedzeniem przed komputerem, część zajęć będzie odbywać się na zasadzie przesłania  materiałów. Proszę o bieżące śledzenie dziennika elektronicznego i wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który nie ulega zmianie.
Proszę Państwa o wsparcie swoich dzieci w działaniach na platformie i organizację życia domowego tak, aby uczniowie realizowali obowiązki szkolne – wykonywali polecone ćwiczenia
i zadania oraz uczestniczyli w zajęciach on-line w dniach nauki szkolnej
i w czasie rzeczywistym zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Dobra organizacja samodzielnej pracy uczniów pozwoli uniknąć zaległości oraz pozwoli na skuteczną realizację podstawy programowej. Bardzo proszę w razie pojawiających się problemów w edukacji zdalnej
o kontaktowanie się z wychowawcami klas.
Przypominam, że istnieje możliwość użyczenia na czas nauki zdalnej sprzętu komputerowego
ze szkoły.  Informacja o zasadach użyczenia została już do Państwa przesłana.
 
 
Wszystkim życzę zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w trudnym okresie edukacji zdalnej.
Pozdrawiam
Monika Skrobot
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej