Komunikat dyrektora

Szanowni Rodzice
 
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Do 29 listopada br. zostaje także przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
 
Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
 
Przedszkole oraz żłobek będą funkcjonowały bez zmian.
 
Od poniedziałku, 9 listopada br. będzie możliwość zorganizowania zajęć świetlicowych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Bardzo proszę Rodziców o przekazanie wychowawcom informacji co do udziału dziecka w tych zajęciach (proszę określić
w jakich godzinach). Informację można również przekazać telefonicznie do sekretariatu szkoły (nr tel. 18 3543390 lub   664754053) do piątku tj. 6 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
 
Od poniedziałku nauczanie we wszystkich klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Nasza szkoła wykorzystuje do tego dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną Microsoft Teams. Proszę o bieżące śledzenie dziennika elektronicznego i wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 
Proszę Państwa o wsparcie swoich dzieci w działaniach na platformie i organizację życia domowego tak, aby uczniowie realizowali obowiązki szkolne – wykonywali polecone ćwiczenia i zadania oraz uczestniczyli w zajęciach on-line w dniach nauki szkolnej i w czasie rzeczywistym zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Pozwoli to uniknąć zaległości w realizacji podstawy programowej.
 
W razie pojawiających się problemów w edukacji zdalnej bardzo proszę o kontaktowanie się z wychowawcami klas.
 
Wszystkim życzę zdrowia i wytrwałości w trudnym okresie edukacji zdalnej.
 
                                                                                      Beata Tokarska
                                                                                               Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej