PLAN LEKCJI obowiązujący od 1 lutego 2021 r.

Klasa 1A               Klasa 3A               Klasa 5A               Klasa 7A
Klasa 1B               Klasa 3B               Klasa 5B               Klasa 7B
Klasa 2A               Klasa 4A               Klasa 6A               Klasa 8A
Klasa 2B               Klasa 4B               Klasa 6B               Klasa 8B