INFORMACJA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Szanowni Rodzice!
 
 
Uprzejmie informujemy, że Placówka Wsparcia Dziennego nadal może działać i mogą do niej uczęszczać dzieci, które zostały zapisane do świetlicy środowiskowej. Prosimy o zgłaszanie dzieci chętnych do pobytu w PWD drogą mailową na adres: zsluzna@wp.pl
 
 
Godziny otwarcia świetlicy: codziennie od godz. 14.00 do godz. 19.00.
 
 
Zapraszamy!