REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje,
że rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2022/23
do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I szkoły podstawowej
Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej – druki do pobrania:
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie kandydata do kl. I
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie do kl. I
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna
 
Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Łużnej – druki do pobrania:
Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna
 
REKRUTACJA do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej w roku szkolnym 2022/23 – 2024/25 – druki do pobrania: