ŚWIETLICA

Harmonogram zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2022/2023:

godz. 7.00 – 7.40 (sala nr 120)

godz. 11.40 – 14.00 (sala nr 120 i sala nr 207)

godz. 11.40 – 16.00 (sala nr 120)

 

 Zasady rekrutacji  

Regulamin świetlicy  

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe