DOKUMENTY SZKOŁY

procedury bezpieczeństwa obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2022

Pobierz plik
.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej

Pobierz plik
.

Treści wychowawczo –profilaktyczne do realizacji z uczniami

Pobierz plik
.

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością w Zespole Szkół w Łużnej

Pobierz plik
.

R E G U L A M I N funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

Pobierz plik
.

Regulamin boiska sportowego

Pobierz plik
.

Wniosek o wynajęcie boiska do piłki nożnej / boiska wielofunkcyjnego

Pobierz plik
.

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz zachowania bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej. Aneks nr 2

Pobierz plik
.