NAUCZYCIELE W PRZEDSZKOLU

KADRA PEDAGOGICZNA

Samorządowe Przedszkole w Łużnej

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot lub funkcja

 1.  
mgr Monika Skrobot

dyrektor, doradztwo zawodowe

 1.  
mgr Beata Tokarska

wicedyrektor, matematyka

 1.  
mgr Marta Gąsior

logopeda

 1.  
mgr Mariola Góra

nauczyciel współorganizujący kształcenie

 1.  
mgr Alicja Jędrzejowska

religia, logopeda

 1.  
mgr Angelika Jędrzejowska

psycholog

 1.  
mgr Janina Kotowicz

wychowanie przedszkolne

 1.  
mgr Iwona Kwiatkowska

logopeda

 1.  
mgr Ewa Pater

wychowanie przedszkolne

 1.  
mgr Janina Stępień

wychowanie przedszkolne

 1.  
mgr Barbara Szura

język angielski

 1.  
mgr Katarzyna Tarsa

nauczyciel współorganizujący kształcenie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rewalidacja

 1.  
mgr Joanna Tomasik

wychowanie przedszkolne, pedagog specjalny

 1.  
mgr Justyna Tomasik

wychowanie przedszkolne

 1.  
mgr Krystyna Waląg

wychowanie przedszkolne, rewalidacja