Sztuka zdobienia wielkanocnych jajek

W ramach trzeciego zadania uczniowie poznawali tradycyjne i współczesne techniki  zdobienia wielkanocnych jajek

i wykonywali te ozdoby dowolnym, wybranym przez siebie sposobem.
 
Kreatywność moich uczniów i ich zdolności są, jak widać nieograniczone…
 
                              Marta Michalik