NAUCZYCIELE

KADRA PEDAGOGICZNA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany  przedmiot lub funkcja
1. mgr Monika Skrobot dyrektor, doradztwo zawodowe
2. mgr Beata Tokarska wicedyrektor, matematyka
3. mgr Maria Biskup język polski, wychowanie do życia w rodzinie
4. mgr Monika Buraś język polski
5. mgr Elżbieta Cyprowska biblioteka, język polski
6. mgr Katarzyna  Drożdż matematyka, fizyka
7. mgr Marta Gąsior nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda, rewalidacja
8. mgr Agnieszka Guzik języka angielski
9. mgr Jadwiga Hudzik nauczanie wczesnoszkolne,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
10. mgr Katarzyna Igielska nauczanie indywidualne, rewalidacja
11. mgr Alicja Jędrzejowska religia, logopeda
12. mgr Angelika Jędrzejowska psycholog
13. mgr Jadwiga Kasprzyk pedagog szkolny, rewalidacja
14. mgr Grzegorz Kosiński wychowanie fizyczne
15. mgr ks. Dziedzic Rafał religia
16. mgr Stanisław Kubala wychowanie fizyczne
17. mgr Małgorzata Kucharczyk języka angielski
18. mgr Agnieszka Lisowska nauczyciel współorganizujący kształcenie, doradztwo zawodowe
19. mgr Marta Michalik plastyka, technika, świetlica szkolna
20. mgr Iwona Misiołek wychowanie fizyczne
21. mgr Lucyna Niemiec edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
22. mgr Papciak Iwona edukacja wczesnoszkolna
23. mgr Tadeusz Przepióra informatyka
24. mgr Magdalena  Pyrek edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
25. mgr Maria Szewczyk edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
26. mgr Barbara Szura języka angielski, język niemiecki
27. mgr Paulina Szymańska matematyka, chemia
28. mgr Janina Szymczyk edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
29. mgr Iwona Tajak geografia, przyroda
30. mgr Dariusz Tarsa wychowanie fizyczne, muzyka
31. mgr Małgorzata Tarsa język polski
32. mgr Joanna Tomasik pedagog specjalny
33. mgr Adrianna Turska matematyka
34. mgr Bogdan Turski edukacja dla bezpieczeństwa,
wiedza o społeczeństwie, historia
35. mgr Iwona Wietrzyk biologia