„Ekologiczno-Odblaskowe Sprzątanie Świata”

    26 września 2019 r. uczniowie koła ekologicznego pod opieką nauczyciela z zapałem przystąpili do akcji „Ekologiczno- Odblaskowe Sprzątanie Świata”.
Jej celem było kształtowanie nawyków ekologicznych, działanie na rzecz ochrony środowiska, promowanie ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji, pamiętając przede wszystkim o bezpieczeństwie.
W związku z tym uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, worki i rękawiczki.
Gratulacje dla młodych Odblaskowych Ekologów!
Nasza szkoła po raz czwarty zgłosiła swój udział
w X edycji Małopolskiego Konkursu
ODBLASKOWA SZKOŁA
zorganizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty.
Hasło konkursu: ODBLASKI NA ULICY TO BEZPIECZEŃSTWA STRAŻNICY!
Zachęcamy do udziału w działaniach i konkursach promujących bezpieczeństwo.

Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach tej akcji przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej