INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

Bardzo proszę wszystkich Rodziców o włączenie się do naszych działań profilaktyki  zdrowotnej m.in.:
1) Rozmawiajmy w domach na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego          mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
2) Nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
 
Informacja dla Rodziców dziecka do 8. roku życia: W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2019, poz. 645 z późn. zm.).
 
                                                                                   Monika Skrobot
                                                                             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej