Harmonogram spotkań śródrocznych

Spotkania śródroczne wychowawców z rodzicami odbędą się online, za pomocą platformy MS Teams, według ustalonego harmonogramu.
 
Harmonogram spotkań